dijous, 16 de desembre del 2010

Exposició oral, recull de la informació

   Per fer un recull de tota la informació i mostrar el treball realitzat hem creat una presentació amb l'eina Prezi. Aquí doncs fem un resum dels temes tractats, des de la ràdio fins a l'educació, i enfocant sobretot a la combinació entre aquests dos aspectes: La ràdio a l'escola. Aquí doncs, mostrem també els coneixements que hem après gràcies a aquest treball.

dimecres, 15 de desembre del 2010

Conclusions

  En la nostra recerca hem pogut comprovar que la ràdio (així com tots els altres mitjans de comunicació: televisó, Internet...) han estat i segueixen sent instruments que l'escola no ha dubtat a utilitzar per desenvolupar l'ensenyament i l'aprenentatge.
La ràdio serveix per fer reflexionar als alumnes, a criticar, a treballar el llenguatge, la comprensió, la lecutra...
la seva utilitat pot anar des de despertar la imaginació entre tots vosaltres, fins convertir-se en un instrument per millorar la nostra expressió oral i la capacitat creativa.

  Després de comentar aquests aspectes, només ens queda dir, que veiem clarament la funcionalitat de portar la ràdio a l'escola, ràdio i educació, són dos termes totalment lligats (veure objectius didàctics), un fet enriquidor pels alumnes i pels professors. És una manera d'introduir objectius educatius i pedagògics d'una manera didàctica i per tant doncs més divertitda i entretinguda.

LLEIDA TELEVISIÓ I RADIO LLEIDA

Els alumnes de l’escola Rufí Bedoya, són un exemple d’escola i ràdio. En una gravació que es va emetre al programa Cafeina de Lleida Televisió i a Ràdio Lleida van parlar sobre el tema de l’alcohol.

CEIP ENRIC GRAU FONTSERÉ DE FLIX

Podeu sentir alguns programes del Fem Ràdio a l’Escola.
Ho podreu escoltar en directe des de aquest enllaç.

RÀDIO ESCOLA JOVENTUT

Una proposta integradora
En aquest capítol l'escola Joventut de Callús (Bages) ens presenta una interessant proposta de ràdio. L'experiència ha estat realitzada per l'alumnat de cicle superior de primària conjuntament amb nois i noies de l'aula d'acollida.

LA TECNOLOGIA RADIOFÒNICA


Els principis físics de la ràdio

El so és la sensació que es produeix a l'oïda a conseqüència de les variacions de pressió que genera un moviment vibratori.Les vibracions produeixen en l'aire unes ones, les ones sonores. Quan les ones sonores arriben a les nostres orelles produeixen uns canvis de pressió que ens causen la sensació. Aquesta sensació és la que anomenem so.
Els receptors de ràdio transformen les ones electromagnètiques en ones sonores, audibles per les nostres orelles.

La Radiocomunicació

Les ones són una transmissió repetitiva d’energia. Quan nosaltres parlem modulem la veu ; amb les ones també ho podem fer.
Hi ha dos tipus fonamentals de modulació:
  • modulació en amplitud -A.M.-
  • modulació en freqüència o freqüència modulada -F.M.-, entre els 87 i els 108 MHz

Equips electrònics d’una emissora de ràdio

Quins són els aparells imprescindibles per a fer ràdio?

  1. El micròfon: capaç de captar el so i convertir-lo en senyals elèctrics.
  2. El reproductor de discs compactes: serveix per reproduir uns petits discs gravats en sistemes digitals.
  3.  Suports informàtics de reproducció de sons: la informàtica s'integra cada dia més en molts àmbits de la vida. A la ràdio, l’ordinador té moltíssimes aplicacions, entre altres com a emissor de ràdio per Internet.
  4. Els auriculars: són dos petits altaveus que reprodueixen el so. Es col·loquen a les orelles i només sent el so la persona que els té posats.
  5. El mesclador de so: és l'aparell que serveix per mesclar diferents fonts sonores, equalitzar-les, amplificar-les i anul·lar-les. És potser l’element més important per poder fer un bon programa de ràdio.
  6. Els altaveus: són a la part final del recorregut del so. Tenen la capacitat de reproduir el so que els envia la taula de mescles, l'amplificador o l’ordinador.
  7. Altres equips: actualment al mercat hi ha molts equips nous de reproducció de so (reproductors MP3, MiniDisc, DVD, etc.) que són compatibles amb els suportsEducar la mirada

Aquest vídeo l'hem trobat al blog d'unes companyes, Xarxes socials i entorns de comunicació. Ens ha semblat molt interessant i a la vegada útil pel nostre tema i coneixement al voltant d'aquest, els mitjans de comunicació.Aquest projecte, Educar la mirada, consisteix en unes jornades que es realitzen cada any. Treballen per potenciar una conciència social davant dels mitjans, educació en comunicació (eines, llenguatges i capacitat crítica). És totalment útil pels professors, ja que, a més a més, proporcionen materials didàctics.