dimecres, 15 de desembre del 2010

LA TECNOLOGIA RADIOFÒNICA


Els principis físics de la ràdio

El so és la sensació que es produeix a l'oïda a conseqüència de les variacions de pressió que genera un moviment vibratori.Les vibracions produeixen en l'aire unes ones, les ones sonores. Quan les ones sonores arriben a les nostres orelles produeixen uns canvis de pressió que ens causen la sensació. Aquesta sensació és la que anomenem so.
Els receptors de ràdio transformen les ones electromagnètiques en ones sonores, audibles per les nostres orelles.

La Radiocomunicació

Les ones són una transmissió repetitiva d’energia. Quan nosaltres parlem modulem la veu ; amb les ones també ho podem fer.
Hi ha dos tipus fonamentals de modulació:
  • modulació en amplitud -A.M.-
  • modulació en freqüència o freqüència modulada -F.M.-, entre els 87 i els 108 MHz

Equips electrònics d’una emissora de ràdio

Quins són els aparells imprescindibles per a fer ràdio?

  1. El micròfon: capaç de captar el so i convertir-lo en senyals elèctrics.
  2. El reproductor de discs compactes: serveix per reproduir uns petits discs gravats en sistemes digitals.
  3.  Suports informàtics de reproducció de sons: la informàtica s'integra cada dia més en molts àmbits de la vida. A la ràdio, l’ordinador té moltíssimes aplicacions, entre altres com a emissor de ràdio per Internet.
  4. Els auriculars: són dos petits altaveus que reprodueixen el so. Es col·loquen a les orelles i només sent el so la persona que els té posats.
  5. El mesclador de so: és l'aparell que serveix per mesclar diferents fonts sonores, equalitzar-les, amplificar-les i anul·lar-les. És potser l’element més important per poder fer un bon programa de ràdio.
  6. Els altaveus: són a la part final del recorregut del so. Tenen la capacitat de reproduir el so que els envia la taula de mescles, l'amplificador o l’ordinador.
  7. Altres equips: actualment al mercat hi ha molts equips nous de reproducció de so (reproductors MP3, MiniDisc, DVD, etc.) que són compatibles amb els suportsCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada