dijous, 16 de desembre del 2010

Exposició oral, recull de la informació

   Per fer un recull de tota la informació i mostrar el treball realitzat hem creat una presentació amb l'eina Prezi. Aquí doncs fem un resum dels temes tractats, des de la ràdio fins a l'educació, i enfocant sobretot a la combinació entre aquests dos aspectes: La ràdio a l'escola. Aquí doncs, mostrem també els coneixements que hem après gràcies a aquest treball.

dimecres, 15 de desembre del 2010

Conclusions

  En la nostra recerca hem pogut comprovar que la ràdio (així com tots els altres mitjans de comunicació: televisó, Internet...) han estat i segueixen sent instruments que l'escola no ha dubtat a utilitzar per desenvolupar l'ensenyament i l'aprenentatge.
La ràdio serveix per fer reflexionar als alumnes, a criticar, a treballar el llenguatge, la comprensió, la lecutra...
la seva utilitat pot anar des de despertar la imaginació entre tots vosaltres, fins convertir-se en un instrument per millorar la nostra expressió oral i la capacitat creativa.

  Després de comentar aquests aspectes, només ens queda dir, que veiem clarament la funcionalitat de portar la ràdio a l'escola, ràdio i educació, són dos termes totalment lligats (veure objectius didàctics), un fet enriquidor pels alumnes i pels professors. És una manera d'introduir objectius educatius i pedagògics d'una manera didàctica i per tant doncs més divertitda i entretinguda.

LLEIDA TELEVISIÓ I RADIO LLEIDA

Els alumnes de l’escola Rufí Bedoya, són un exemple d’escola i ràdio. En una gravació que es va emetre al programa Cafeina de Lleida Televisió i a Ràdio Lleida van parlar sobre el tema de l’alcohol.

CEIP ENRIC GRAU FONTSERÉ DE FLIX

Podeu sentir alguns programes del Fem Ràdio a l’Escola.
Ho podreu escoltar en directe des de aquest enllaç.

RÀDIO ESCOLA JOVENTUT

Una proposta integradora
En aquest capítol l'escola Joventut de Callús (Bages) ens presenta una interessant proposta de ràdio. L'experiència ha estat realitzada per l'alumnat de cicle superior de primària conjuntament amb nois i noies de l'aula d'acollida.

LA TECNOLOGIA RADIOFÒNICA


Els principis físics de la ràdio

El so és la sensació que es produeix a l'oïda a conseqüència de les variacions de pressió que genera un moviment vibratori.Les vibracions produeixen en l'aire unes ones, les ones sonores. Quan les ones sonores arriben a les nostres orelles produeixen uns canvis de pressió que ens causen la sensació. Aquesta sensació és la que anomenem so.
Els receptors de ràdio transformen les ones electromagnètiques en ones sonores, audibles per les nostres orelles.

La Radiocomunicació

Les ones són una transmissió repetitiva d’energia. Quan nosaltres parlem modulem la veu ; amb les ones també ho podem fer.
Hi ha dos tipus fonamentals de modulació:
 • modulació en amplitud -A.M.-
 • modulació en freqüència o freqüència modulada -F.M.-, entre els 87 i els 108 MHz

Equips electrònics d’una emissora de ràdio

Quins són els aparells imprescindibles per a fer ràdio?

 1. El micròfon: capaç de captar el so i convertir-lo en senyals elèctrics.
 2. El reproductor de discs compactes: serveix per reproduir uns petits discs gravats en sistemes digitals.
 3.  Suports informàtics de reproducció de sons: la informàtica s'integra cada dia més en molts àmbits de la vida. A la ràdio, l’ordinador té moltíssimes aplicacions, entre altres com a emissor de ràdio per Internet.
 4. Els auriculars: són dos petits altaveus que reprodueixen el so. Es col·loquen a les orelles i només sent el so la persona que els té posats.
 5. El mesclador de so: és l'aparell que serveix per mesclar diferents fonts sonores, equalitzar-les, amplificar-les i anul·lar-les. És potser l’element més important per poder fer un bon programa de ràdio.
 6. Els altaveus: són a la part final del recorregut del so. Tenen la capacitat de reproduir el so que els envia la taula de mescles, l'amplificador o l’ordinador.
 7. Altres equips: actualment al mercat hi ha molts equips nous de reproducció de so (reproductors MP3, MiniDisc, DVD, etc.) que són compatibles amb els suportsEducar la mirada

Aquest vídeo l'hem trobat al blog d'unes companyes, Xarxes socials i entorns de comunicació. Ens ha semblat molt interessant i a la vegada útil pel nostre tema i coneixement al voltant d'aquest, els mitjans de comunicació.Aquest projecte, Educar la mirada, consisteix en unes jornades que es realitzen cada any. Treballen per potenciar una conciència social davant dels mitjans, educació en comunicació (eines, llenguatges i capacitat crítica). És totalment útil pels professors, ja que, a més a més, proporcionen materials didàctics.

Ràdio Arc Iris

 Com la pàgina web de Junkaràdio, l'escola Arc Iris també pengen a la red els seus programes. Són partíceps de la iniciativa la ràdio a l'escola per fer conèixer als alumnes un mitjà de comunicació (que en els darrers anys ha patit una decadència, la televisió posseeix més protagonisme).

 Tal i com van comentar alguns alumnes d'aquesta escola, encara que es fa a nivell casolà és molt divertit, una experiència molt enriquidora. Als alumnes els entusiasme poder sentir la seva pròpia veu reproduïda.

CEIP Drassanes

   Des de l'ajuntament se li va proposar a aquesta escola fer un petit programa, l'escola va acceptar de seguida però els hi falta propostes per iniciar-se. Per aconseguir-ne han creat una pàgina web on tothom hi pugui dir la seva.

ESTRUCTURA DE LA WEBQUEST FEM RÀDIO
Aquesta webquest té un doble objectiu, per una banda conèixer la història de la ràdio i el seu funcionament i per altra banda guiar als alumnes per tal que puguin realitzar el seu programa de ràdio.
Hem intentat fer-la el més flexible possible a fi i efecte que cada usuari pugui triar l’apartat o els apartats que s’adeqüin a les característiques del seu grup. Amb això volem dir que no és necessari fer-la tota i que cada part, per si mateixa, té una unitat pròpia. És en aquest sentit que ens ha semblat irrellevant proposar una determinada temporalització. Tot i que és aconsellable evitar que s'allargui molt en el temps.
El procés se separa en dues línies de treball: INVESTIGACIÓ i FER RÀDIO
INVESTIGACIÓ
A l'apartat investigació l'alumne pot trobar una recerca guiada per internet per tal de descobrir la història i el funcionament de la ràdio.
FER RÀDIO
Aquest apartat proposa diferents tipus de programa segons l'edat de l'alumnat

Propostes

   Junkaràdio, la nostra ràdio és una de les moltes escoles que fan ràdio a Catalunya. Unes quantes, a més a més, pengen a la red els programes realtizats pels alumnes per així poder ser escoltats pels mateixos alumnes, amics, família... i tantes vegades com es volgui i quan es volgui.
Un altre aspecte important a destacar, sobre aquesta fantàstica i gratificant iniciativa, és que a part de ser oients també podem ser partíceps. Les famílies dels alumnes, exalumnes i tothom qui volgui pot comentar a la pàgina web fent suggeriments de millora, donar l'opinió, etc.
Bitàcola de MestraTic ens mostra com fer ràdio a l'escola, i el que és més important, formació de professorat.

AUDACITY

   Un bon mètode per realitzar ràdio a l'escola és utilitzant l'Audacity, és un programa de grabació y edició de sons fàcil d'utilitzar. Per fer-lo servir només necessitem descarregar-nos el programa, un micro per poder enregistrar la veu gravada o música i uns altaveus que permetin reproduir el so que hem gravat.

La diversitat

   La ràdio permet tractar diversos gèneres, tots aquests seran ben transmessos si s'utilitza un missatge molt clar, concís i directe; a més a més ajudaran a captar l'atenció i l'interès del que ens escolta.
 
 Alguns exemples de gèneres ràdiofònics:
 • crònica 
 • reportatge
 • entrevista
 • crítica
 • debat
 • esports
 • tertúlia...

   A continuació, aquest vídeo ens mostra una escola com tracta diversos gèneres; aquesta és una bona manera de mantenir informats els alumnes de notícies que passen arreu del món i fins i tot dins la mateixa escola.

Així fem ràdio!

Cada vegada són més les escoles que prenen aquesta iniciativa, portar la ràdio dins l'escola. Aquí en trobem més exemples:
Què és la ràdio?

    Ens hem centrat molt en el tema a tractar: La ràdio a l'escola, i hem evidenciat què era la ràdio com a tal. Per fent-se una idea més propera i per treballar-hi més a fons primer ens hem de plantejar què és. Aquí deixo la descripció:

La ràdio és la transmissió a distància, a través de l'aire, de la veu humana i de música des d'una emissora fins a moltes persones que ho escolten a casa o en altres llocs. Els programes de ràdio distreuen i informen la gent. Una ràdio és un aparell per a captar emissores de ràdio. Les ràdios poden connectar-se al corrent elèctric o funcionar amb piles.

    La ràdio a més a més ens proporciona una immediatesa en quan a la informació. La ràdio és la primera en subministrar 'la primera notícia' d'un esdeveniment i fen que sigui una de les principals característiques del periodisme radiofònic.
A més però de transmetre el més ràpidament possible els esdeveniments actuals, pot augmentar la comprensió pública a través de l'explicació i l'anàlisi. Aquesta enuncia les notícies d'una forma totalment breu.

    S'utilitza en ràdio per perseguir la claredat i la senzillesa expressiva. La claredat ha de ser la principal característica de la redacció en ràdio.
Per evitar la monotonia que suposa una frase curta darrere una altre es disposa de dos tipus de recursos. D'una banda, la combinació de les frases senzilles amb aquelles altres a les quals se'ls ha afegit material addicional. L'altre són els enllaços d'entonació que donen continuïtat a les idees. Es tracta d'escriure un estil col·loquial. Per tant, el principi de l'economia de paraules ha d'estar en la nostra ment a l'hora de redactar un text radiofònic.

   No ens hem d'oblidar que la música, el soroll, el silenci i els efectes especials són part també del llenguatge radiofònic.

    La ràdio ens permet comunicar-nos arreu del món, gràcies a les noves tecnologies podem escoltar-les en directe encara que estiguem a l'estranger. La incorporació de la ràdio a les nostres televisions és un fet rellevant ja que és un nou medi per escoltar la ràdio, escoltar el programa a través de la televisió però en canvi pot provocar que molta gent agafi el seu aparell radiofònic i l´escolti per més comoditat i la quantitat de cadenes està reduïda en canvi de l´altre manera pots buscar les teves emissores que vulguis i no centrar-te en les que fan més publicitat o són més conegudes.
També permet una movilitat per part de l'oient, ja que no requereix una atenció visual, únicament auditiva.

Objectius didàctics

Fonts d'informació de la Ràdio Educativa

Aquesta pàgina d´Internet, fa un recull d'altres webs, totes relacionades amb la Ràdio i les seves aplicacions didàctiques.

Nova Iniciativa de ONDA CERO


ONDA CERO té un nou projecte que es diu "La escuela de la Radio".
TV3 també pren partida, a la seva pàgina web penja un seguit de vídeos anomenats FEM RÀDIO A L'ESCOLA! on ens mostren aquesta tasca, com ho fan, què pensen els alumnes...

Programa: La ràdio en l´escola

Auest cas és conseqüència de la idea tan bona que és la ràdio a l´escola, ja que el tornen a repetir aquest projecte que es diu: La radio en la escuela.

els nens parlen a la ràdio

Projecte anomenat ESCUELA AL AIRE LIBRE, aquesta iniciativa emetrà una programa radiofònic fet per nens, sense necesitat d´anar a un estudi, un cop per semana a tota la ciutat. Els aspectes que promou aquesta inciciativa són:


 • “los chicos se expresan no para que el docente les ponga una nota, sino que le hablan a la comunidad. Es una apuesta fuerte que trabaja además su autoestima porque los chicos se sienten escuchados”

 • “El objetivo es lograr un diálogo de saberes”

 • “en todo lo que tiene que ver con técnica y en conceptos básicos como los de comunicación y cultura”

Educació a distància via radiofònica

"Radio Educación" presenta aquesta INICIATIVA tan peculiar i interesant per tothom.

Emissions radiofòniques sobre noves tecnologies aplicades a l´Educació


Aquí i podem veure articles de tota mena, on parlen dels medis de comunicació en la Educació.

Una emisora en l´escola


La societat s´expressa a partir dels medis de comunicació. En el terreny de la Educació, LA RÀDIO, com ben saben els que l´han provat en diferents llocs del mòn, desenvolupa les possibilitats fora i dintre de l´aula.
Això vol dir que permet un ensenyament a distància, i una millora en l´àmbit de l´expressió oral.
En algunes zones molt conflictives utilitzen aquest medi com a necessitat, ja que han de oferir una unió entre els infants del poble. La qual cosa, és l´única manera d’oferir-lis valors educatius, però sobretot donar-lis cultura d´alguna manera i treure´ls de tantes hores al carrer.
Un exemple d´aquest cas, és la RÀDIO GUAY.

Història de la ràdio educativa

En la pàgina web "razón y palabra" ens explica una mica la història de la ràdio, i aquesta com a medi per a l´educació.


dijous, 9 de desembre del 2010

BITÀCOLA DE MESTRATICGeneralment sempre que parlem de ràdio
a l'escola parlem de ràdio i escola, ara bé sentint els nens i nenes de la meva classe com defineixen el que és per ells la ràdio canvio la A i la I per una O.... Ràdio o escola?
Per als nens ràdio i escola és el mateix.
No us expliquem més coses, us animem a que sigueu vosaltres que hi entreu.

XTEC RÀDIOLa Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya acaba de llançar XTEC Ràdio.
Quins són els objectius?
·        Fomentar l'ús de la ràdio als centres educatius de Catalunya
·        Llengua catalana com a eina de comunicació.
El que pretén XTEC Ràdio es posar a l’abast d’escoles o instituts informació i coneixements necessaris per a poder fer ràdio d'acord amb un model radiofònic de qualitat, així com emetre també programes preparats pels alumnes dels centres participants.
Ja té una programació, amb emissions en directe o diferit d'unes poques escoles: els concerts del CEPSA Oriol Martorell de Barcelona; la ràdio Estalella de l'escola Estalella Graells de Vilafranca del Penedès; els programes del CEIP Enric Grau Fontserè de Flix. Per a poder escoltar-les, aquestes emissions, es necessita el reproductor multimèdia RealPlayer.dimecres, 1 de desembre del 2010

RÀDIO CLUB BURGOS


Com es va formar?
A l’octubre de 1985, un grup d’alumnes de cinquè d’(E.G.B) van començar a tractar des de la classe el tema de radioaficció (tema proposat per un dels professors).
Més tard es va legalitzar el grup. Va ser el primer ràdio club escolar d’Espannya ubicat en un centre educatiu.
El projecte
Des d’aquest projecte es pretén orientar a conèixer que hi ha un sistema de comunicació i telegestió que permet l’ús compartit des de vàries escoles. L’estació emisora des d’un centre de comunicacions adaptats, permet cobrir la capital de Burgos i 30 Km del seu voltant. L’emissora està conectat a un servidor de programació. Les escoles que volen participar poden conectar-se  amb el servidor de programació a través d’una connexió a Internet.
Com pot ser aquesta programació?
·        GRABADA: en les escoles es poden fer grabacions i enviar-les al servidor de programació, accedint a través d’una pàgina web.
·        EN DIRECTE: les escoles poden enviar àudio en directe.
Per saber-ne més.

més coses!

He trobat aquesta altra pàgina web, mireu-la i en parlem.
Properament penjaré un PowerPoint que estic fent d'informació que he trobat.